پرنده ای که پرواز بلدنیست به قفس می گوید تقدیر
فا تولز - ابزار رایگان وبمسترساخت حرفه ای کد متن متحرک
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
<"meta name="jibisite"content="ACTIVE> هموطنان عزیز برای ورود وفعالیت دربازاریابی شبکه ای ؛تمام آموزشها در سایت بصورت جزوه؛فایل و تصویری قرارداده شده جهت توضیحات بیشتر باشماره همراه بنده تماس بگیرید 09104509998
فا تولز - ابزار رایگان وبمسترساخت حرفه ای کد متن متحرک

.........
..........

موانع موفقيت

موانع موفقيت

 

هرفردي موفقيتهاي خويش را براساس يك مقياس نسبيمورد سنجش قرار مي دهد. مـوفـقـيـتـهاي كـوچـك بـرخي اشخاص درنظر برخي ديگر ممكناست بزرگ جلوه نمايد؛ اين كاملا بستگي بنوع تربيت، تحصيلات و شرايط مـوجود در زندگيشما دارد. تا زمانيكه به اهداف خود دست يافته و براي بهترين بودن سختكوشي ميكـنـيـد، فـردي موفق محسوب ميشويد. اين اصل مطلب است.

با اين حال افرادي نيزوجود دارند كه نمي توانـند به سطـح رضايت بخشي ازموفقيت دست يابند. ضعفهايشخصيتي ويـا خـصوصـيات از پـيـش تعيين شده زندگي آنها،مـوانـع اصـلي راه چنين انسانهاييبشمار مي رود. اگر در زندگي خـود شـرايـط دشـواري را تـجربه كرده ايد، نگاهي به اينصفات و موقعيت ها بيندازيد تا ببينيد در حال آماده نمودن خود براي شكستهاي بيشترميباشيد يا خير.

 برچسب‌ها: موانع موفقيت

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ مجید09104509998 ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 9 صفحه بعد